Timetables

UG CBCS III Semester (Backlog) End Examinations (for 2017, 2018 & 2019 AB only) Time Table April, 2022
UG CBCS III Semester (Regular) End Examinations (for 2020-21AB only) Time Table April, 2022